Het Mis Verstand is een kleine onafhankelijke VZW met als belangrijkste doelstelling het ontwikkelen en ondersteunen van projecten om de beeldvorming omtrent psychiatrische stoornissen te verbeteren, met een focus op psychotische stoornissen en stemmingsstoornissen.

De VZW kan optreden als uitgever van ‘rechten van de geest’, zoals kunst, literatuur, wetenschappelijke publicaties via alle mogelijke media.

De VZW vindt zijn oorsprong in een samenwerking tussen hulpverleners uit de gezondheidszorg en ervaringsdeskundigen. Deze startte eerder informeel medio de jaren ’90 en resulteerde in verschillende projecten en publicaties, meestal voor een breed publiek (overzicht zie verder). Voor elk uitgewerkt project was er steeds een belangrijke input en participatie van mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen. Om te werken aan een meer positieve en realistische beeldvorming omtrent psychiatrische aandoeningen is er een continue en volgehouden inspanning nodig. Dit maakt dat sommige projecten zich uitstrekken over verschillende jaren.

Sommige projecten waren erg lokaal terwijl andere ondertussen een internationale weerklank vonden. Voor verschillende projecten is er een actieve samenwerking met andere partners uit het veld van de geestelijke gezondheidszorg (VZW Psychiatrisme, UilenSpiegel, SIMILES, VVGG, ). De projecten worden gefinancierd door middel van sponsoring, totnogtoe werkten we zonder overheidssteun.

Het Mis Verstand is een non-profit organisatie opgezet om de misverstanden en vooroordelen rond psychiatrische stoornissen te bestrijden. Bedoeling is om de wonderlijke werking van de hersenen beter te begrijpen, maar ook wat er fout kan gaan en wat daaraan kan gedaan worden.