Psychosis is a serious mental disorder. It is accompanied by physical changes in the brain and an excess sensitivity to stimuli or stress. This results in a loss of contact with the real world and increasing problems to cope with life. While psychosis can not be cured, it is possible to treat it effectively. A majority of people with psychosis can get on with life with the help of medication, psychotherapy, social support and psycho-education.

It is a shame and a pity, however, that people with psychosis and their families suffer from unjust stigmatisation, which makes treatment and resocialisation even more difficult.

Psychosis and schizophrenia, depression or bipolar illness are different from one another but have one thing in common: people who suffer from them are burdened by the terrible stigma of mental illness. Het Mis Verstand will continue in the years to come developing projects to change the all too often wrong images society has about mental illness and the people suffering from it.

De evaluatie

Het evalueren van effecten van informatieve campagnes op beeldvorming en de-stigmatisering is niet eenvoudig. Het is duidelijk dat elk initiatief op zich slechts beperkte effecten zal hebben. Belangrijk in deze context is de volgehouden inspanningen en de samenwerking met alle betrokkenen.

Als de belangstelling van de populaire media een indicator is van mogelijk impact dan zijn tot op heden de projecten van het Mis Verstand succesvol. Er is een uitgebreide map met alle publicaties beschikbaar. We hadden, ook samen met ervaringsdeskundigen, verschillende interventies op televisie. Ook de mate van verspreiding van gepubliceerd materiaal van het Mis Verstand is groot. De belangstelling vanuit andere landen en de vertalingen van ons werk is een indicator voor de relevantie en praktische bruikbaarheid. Ook op verschillende internationale websites is ons materiaal vermeld of beschikbaar.

Over de jaren is er een goede samenwerking opgebouwd met verschillende organisaties binnen het werkveld, o.a. VZW Psychiatrisme, Uilenspiegel, SIMILES, VVGG, De meest belangrijke indicator is evenwel de tevredenheid van de betrokken ervaringsdeskundigen en mensen uit de doelgroepen. Systematisch onderzoek is niet uitgevoerd doch medewerkers van het eerste uur werken nog steeds actief met ons samen. Bij elk bovenstaand project is beknopt iets terug te vinden over de invloed die elk respectievelijk project had op de deelnemers.

Belangrijk is ook de positieve impact op het zelfbeeld van betrokkenen als ze hun eigen werk gepubliceerd zien en/of toegankelijk gemaakt wordt voor anderen. Een aantal patiŽnt kunstenaars hebben ondertussen een eigen parcours afgelegd binnen de artistieke wereld.

Verschillende patiŽnten konden hun ervaringen publiceren in nationale en internationale tijdschriften. Leden van de VZW hebben ook gepubliceerd over het werk van de VZW of de projecten voorgesteld op verschillende congressen en studie dagen (o.a. Original approach to combating stigma, Innovative use of popular media to improve public knowledge (M De Hert, EUFAMI Newsletter 7, 10 2001; lijst publicaties is ter beschikking).

De werkzaamheden van de VZW zijn recent ook erkend binnen het WHO stigma project 'Open the doors'.

Als we succes afmeten aan de feedback van de mensen die rechtstreeks met ons werken en onrechtstreeks van ons werk gebruik maken, hebben we stellig het gevoel dat de inspanningen en projecten van de VZW waardevol zijn en dat is voldoende aansporing om op de ingeslagen weg te blijven verder werken.