Het Mis Verstand (het;-en)

1. dwaalbegrip, vergissing waardoor men elkaar of iemand niet goed begrijpt: dit gevoel berust op een misverstand; dit zou aanleiding kunnen geven tot een misverstand

2.onenigheid : het misverstand dat tussen hen heerste is eindelijk uit de weg geruimd

3. woordspeling, voor een 'verkeerd verstand': haar verstand is niet mis

4. een non-profitorganisatie opgericht door enkele creatieve Belgische geesten die betrokken zijn bij de geestelijke gezondheidszorg. Het Mis Verstand wil de heersende misverstanden en vooroordelen bestrijden over mensen met psychische problemen en hun behandeling. Het wil de kennis bevorderen van het wonderlijke menselijke brein, wat er mee kan fout gaan en wat we daar aan kunnen doen.

"To be great is to be misunderstood" - Emerson.

Het Mis Verstand is een vzw die werd opgericht om de beeldvorming rond psychose en schizofrenie in positieve zin bij te sturen. Hij bestaat uit Marc De Hert en Erik Thys, twee psychiaters, en Geerdt Magiels, bioloog en schrijver, die al in een ander project hun krachten bundelden.

Met Het geheim van de hersenchip maakten ze een laagdrempelig boekje voor patiënten met psychoses om hen bruikbare en heldere informatie te geven over de aandoening die hen treft, wat men daarbij kan verwachten en wat eraan te doen is.

De cd Psychoasis ligt in het verlengde daarvan en brengt de kern van dat verhaal in een nieuwe verpakking.

Eerder verschenen van hun hand ook al Zin in waanzin en Dichtbij en veraf, eveneens boeken die pogen het negatieve beeld dat rond de geestelijke gezondheidszorg en de psychiatrie in het algemeen, en rond psychose en schizofrenie in het bijzonder, bij te stellen.

Alles of Niets, het laatst verschenen stripboek, is een laagdrempelige introductie tot bipolaire stoornis, een ernstige psychische aandoening die misschien beter bekend is onder de naam ‘manische depressie’.

webdesign by Dimitri Arnauts