De VZW Het Mis Verstand is een kleine onafhankelijke VZW met als belangrijkste doelstelling het ontwikkelen en ondersteunen van projecten die zich richten op het verbeteren van de beeldvorming omtrent psychiatrische stoornissen, met een focus op psychotische stoornissen en stemmingsstoornissen.

De VZW kan optreden als uitgever van 'rechten van de geest', zoals kunst, literatuur, wetenschappelijke publicaties via alle mogelijke media.

De VZW vindt zijn oorsprong in een samenwerking tussen hulpverleners uit de GGZ en ervaringsdeskundigen. Deze startte eerder informeel medio jaren '90 en resulteerde in verschillende projecten en publicaties, meestal voor een breed publiek (overzicht zie verder). De eerste aanzet van ons project is ontstaan uit het ontbreken van een forum voor mensen met ernstige psychiatrische stoornissen en het niet beschikbaar zijn van aangepast en toegankelijk educationeel materiaal in BelgiŽ. Een formele organisatiestructuur is er sinds 2001 onder de vorm van een VZW.

Bij elk project worden op voorhand duidelijke doelstellingen geformuleerd. In de voorbereide fase is er een planning met duidelijke taakverdeling, timing en kostenplanning. Voor elk uitgewerkt project was er steeds een belangrijke input en participatie van mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen.

Onze belangrijkste doelstelling is het verbeteren van de beeldvorming omtrent psychiatrische aandoeningen. Om dit te realiseren wordt er gekozen voor het organiseren en ondersteunen en uitwerken van projecten door en voor mensen met een ernstige psychiatrische stoornis. Daarnaast is er een belangrijke informatieve invalshoek met het maken van informatief en educationeel materiaal voor betrokkenen en het grote publiek. Bij elk project is de participatie en actieve deelname van mensen uit de psychiatrie een belangrijk aandachtspunt.

Om te werken aan een meer positieve en realistische beeldvorming omtrent psychiatrische aandoeningen is er een continue en volgehouden inspanning nodig. Dit maakt dat sommige projecten zich uitstrekken over verschillende jaren. Onze actuele planning loopt tot medio 2005.

Sommige projecten waren erg lokaal terwijl andere ondertussen een internationale weerklank vonden. Voor verschillende projecten is er een actieve samenwerking met andere partners uit het veld van de GGZ (VZW Psychiatrisme, Uilenspiegel, SIMILES, VVGG, ). Een uitdaging blijft steeds om de nodige fondsen en middelen te vinden voor de uitvoering van projecten. Fundraising vraagt veel tijd en is tot op heden steeds gelukt met de uitbouw van contacten met de farmaceutische industrie, sector banken en verzekeringen, serviceclubs en privť-personen.

Elk alleenstaand project van enige omvang werd telkens apart bekend gemaakt via de klassieke mediakanalen. Voor verschillende projecten was de belangstelling behoorlijk met verschillende publicaties in kranten en tijdschriften alsook aandacht op radio en televisie (zowel lokaal als nationale zenders).

Voor elk afzonderlijk project is er een aparte financiŽle planning. Als VZW streven we minimaal naar een break-even en alle eventuele winst wordt geÔnvesteerd in een volgend project of besteed aan specifieke noden van ervaringsdeskundigen (o.a. auteursrechten van publicaties gaan naar patiŽntenorganisaties, aankoop van PC en ander materiaal voor patiŽnten, ). In de mate van het mogelijke worden ervaringsdeskundigen betaald voor de geleverde diensten. Tot op heden was er nooit steun vanwege de overheid.