Leden van de VZW ontwikkelden een nationale opleidingscursus voor hulpverleners in de GGZ omtrent Integrale Zorg voor Psychotische PatiŽnten. Deze cursus werd tot op heden gegeven aan meer dan 1000 hulpverleners uit Vlaanderen en WalloniŽ.

De VZW lag mee aan de basis van het eerste project met een patiŽnt als vertrouwenspersoon in een psychiatrisch ziekenhuis. Dit heeft geresulteerd in een officiŽle tewerkstelling van een ervaringsdeskundige in die instelling als ombudspersoon in samenwerking met de VVGG. Een andere ervaringsdeskundige, medewerker van de VZW is actueel tewerkgesteld als ombudsvrouw bij het GGZ-platform Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Leden van de VZW zijn actief betrokken bij de ontwikkeling en uitbouw van het eerste Nederlandstalige DAC, dag activiteiten centrum, in regio Brussel alsook in een pilootproject psychiatrische thuiszorg.

Er is een actieve samenwerking met de VVGG omtrent educationele activiteiten in het kader van 'Hoe anders is anders' met de actieve deelname van een medewerker van de VZW als ervaringsdeskundige. We ondersteunen deze persoon ook actief in de uitoefening van zijn missie rond informatie naar jongeren toe in het kader van zijn opdracht voor het initiatief 'Stichting Roeping'.

We zijn erin gelukt om verschillende medewerkers ervaringsdeskundigen een taak als consulent te geven aan de farmaceutische industrie in het kader van het uitwerken van educationele programma's voor patiŽnten. Leden van de VZW zijn betrokken in een werkgroep binnen de VVGG omtrent hoe omgaan met de media. Een lid van de VZW zit in de werkgroep van SIMILES voor de ontwikkeling van een standaard educationeel pakket over psychose voor familieleden.