Het Mis Verstand (1995)

een boek met teksten, gedichten en beeldend werk van mensen met een psychose over hoe ze hun stoornis beleven en hoe ze er proberen mee om te gaan.

Zin in waanzin (1996)

een boek over psychose voor patiënten, familie en het brede publiek (Franse versie: ‘Raisonner la déraison’, Frison Roche 2000).

Bij de psychiater (1997)

de correspondentie tussen een man met een schizoaffectieve stoornis en een psychiater. Het is een psycho-educationeel verhaal door middel van een briefwisseling (Engelse versie ‘In therapy’ 1999 ,Japanse versie verschijnt in 2005).

Dichtbij en toch veraf (1998)

een handleiding voor familieleden om beter om te gaan met psychotische stoornissen (Franse versie ‘Si loin si proche’ 1999; Engelse versie ‘So far yet so close’ 2003).

Over mijn lijf (2003)

De bijsluiter bij de wet over de rechten van de patiënt . Een patiënt heeft in België rechten, die in 2002 in een nieuwe wet vastgelegd werden. Deze wet, omschrijft de rechten en de plichten van iedere inwoner van België in zijn of haar contacten met de medische hulpverlening.

Wat zegt die wet en wat betekent dat voor het dagelijkse leven van ieder van ons? De wet heeft vele implicaties, zowel voor de patiënt als voor de zorgverleners. Voor alle partijen in de gezondheidszorg probeert dit boekje verduidelijking, inzicht en praktische houvast te bieden.(Franse versie ‘A mon corps défendant’, 2003)